Ekspansja zagraniczna

Według danych Narodowego Banku Polskiego zaangażowanie polskich aktywów za granicą na koniec 2011 roku wynosiło ok. 44 mld USD. Jednocześnie istnieje wiele przesłanek świadczących o tym, że ekspansja zagraniczna polskiego biznesu dopiero nabiera tempa.

Ze względu na „międzynarodowe DNA” naszej spółki w unikatowy sposób wspieramy strategie ekspansji zagranicznej wybranych klientów z polskiego rynku. Obsługujemy emitentów notowanych na GPW oraz polskie spółki portfelowe funduszy private equity. Odpowiadamy za jakość komunikacji naszych klientów z interesariuszami zagranicznymi, zarówno na poziomie ogólnej strategii ekspansji, jak i dokumentacji korporacyjnej i produktowej.

Strategia ekspansji zagranicznej  

 • Identyfikacja grup docelowych na nowym rynku
 • Benchmarking
 • Rekomendacje i wdrożenia dobrych praktyk

Dokumentacja korporacyjna

 • Strony firmowe
 • Sprawozdawczość finansowa zgodna z MSSF
 • Komunikaty prasowe
 • Dokumentacja PR/IR

Dokumentacja produktowa

 • Karty charakterystyki
 • Specyfikacje techniczne
 • Materiały marketingowe
 • Opakowania produktów
Kontakt Sean Gibson Director of Operations +48 500 206 309 sean.gibson@exen.com