Kontakt

Exen Sp. z o.o.

Warszawskie Centrum Finansowe
ul. E. Plater 53
00-113 Warszawa
48 22 226 90 38
info@exen.com www.exen.com

Dane rejestrowe

Exen Sp. z o.o.    ul. E. Plater 53    00-113 Warszawa
KRS: 0000364397    NIP: 701-025-4881    Kapitał zakładowy: 50 000 zł
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Więcej informacji

Sean Gibson Director of Operations +48 500 206 309 sean.gibson@exen.com Joanna Wodzińska Client Delivery Director +48 600 266 344 joanna@exen.pl