Newsroom

Exen z nową stroną

Komunikat prasowy 6 maja 2013

W dniu 6 maja 2013 r. spółka Exen uruchomiła nową stronę internetową, która wpisuje się w naszą strategię zmian wizerunkowych mającą na celu budowę świadomości marki Exen jako integralnego uczestnika transakcji na polskim rynku kapitałowym.

Więcej

Dziś spółka Danske Commodities A/S otrzymała Decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 24 maja 2013 r. o uzyskaniu koncesji na obrót gazem ziemnym z zagranicą na okres od 25 kwietnia 2013 do 1 kwietnia 2022 r. O koncesję Danske Commodities wnioskowała w związku z planem wejścia na polski rynek hurtowego obrotu gazem, w ramach strategii rozwoju działalności spółki w segmencie przedsiębiorstw działających w pan-europejskim obrocie energią i gazem.

Więcej

Neas Energy to druga po Danske Commodities A/S spółka handlująca energią, którą wprowadzamy na polski rynek. W ostatnim czasie widzimy znaczący wzrost zainteresowania Polską ze strony zachodnich traderów, co ma związek z coraz wyraźniej rysującymi się planami liberalizacji rynku gazu w Polsce. Niestety dla wielu z nich istotną barierę stanowią skomplikowane procedury i uciążliwa biurokracja – zaznacza Joanna Wodzińska, Client Delivery Director Exen.

Więcej

Exen bierze udział w konsolidacji Grupy Azoty

Komunikat prasowy 7 stycznia 2013

Grupa Azoty, jeden z największych koncernów chemicznych w Europie oraz wieloletni klient Exen, realizuje proces integracji Zakładów Azotowych Puławy S.A. Ponadto na najbliższą przyszłość grupa przewiduje szereg inwestycji w istniejących zakładach o łącznej wartości przekraczającej 2 mld zł, zaś pod koniec listopada Azoty Tarnów i Grupa Lotos podpisały porozumienie dotyczące wykonania wstępnego studium wykonalności dla dwóch potencjalnych projektów – instalacji krakingu parowego i produkcji polietylenu oraz kompleksu instalacji aromatów. Oba projekty mają łącznie kosztować 5-6 mld zł.

Więcej

Według najnowszego raportu Exen, Gide Loyrette Nouel i Bastion Group polski rynek kapitałowy przyciąga coraz większą liczbę globalnych inwestorów finansowych i strategicznych. Za utrzymaniem tego trendu w krótkiej perspektywie przemawia napędzany wewnętrznym popytem wzrost PKB oraz kontynuacja programu prywatyzacyjnego.

Więcej

With a number of landmark deals announced and one of the strongest IPO track records globally this year, Poland is rapidly becoming Emerging Europe’s hot spot for buyout activity. Together with a pipeline of major cross-border deals in the financial services and TMT sectors, the on-going privatisation and infrastructure programmes are set to make 2011 an unprecedented year for the Polish capital market.

Więcej
Kontakt dla mediów Joanna Wodzińska Client Delivery Director +48 600 266 344 joanna@exen.pl